Voor wie

In ieders leven kunnen zich ervaringen voordoen die een grote impact hebben op het welzijn en functioneren van een mens. Door die ervaringen en de manier waarop je er mee omgaat, kan zich gedrag ontwikkelen waar jijzelf of je omgeving last van heeft.

V-erkenning biedt hierbij hulp, zowel individueel als in familieverband.

 Hulpvragen waaraan je kunt denken zijn;
- angsten – depressie – identiteitsproblematiek – zingeving – persoonlijkheidsproblematiek – relatieproblemen – ouder-kind problemen – opvoedingsproblemen – verslaving – burn-out - 
Daarnaast bieden wij ook preventieve hulp op allerlei vlakken. 
Een voorbeeld hiervan is begeleiding in een echtscheidingssituatie voor zowel  kinderen als de ouders. Of begeleiding van ouders, nieuwe partners en kinderen wanneer zij een nieuw samengesteld gezin willen gaan vormen.

We geloven sterk in de eigen kracht van ieder mens, zowel individueel als in gezins- en familieverband. Tijdelijk lopen we met je mee om je te helpen deze krachten weer zichtbaar te maken en te gebruiken.
Daarnaast bieden wij je persoonlijke aandacht, vakmanschap en echte betrokkenheid.

Behalve coaching en therapie biedt V-erkenning trainingen en lezingen aan met verschillende thema’s als onderwerp. Preventie en leren zijn dan de uitgangspunten.

Scroll naar beneden

Aanpak

De belangrijkste pijler van waaruit wij werken is de contextuele benadering.
Dat wil zeggen; een mens staat niet op zichzelf, maar leeft altijd in wisselende verbondenheid met belangrijke relaties uit zijn/haar heden en verleden. Wat er in die relaties gebeurt en wat dat voor een betekenis heeft voor een ieder is van grote invloed op het welbevinden en welzijn.

Loyaliteit, verbinding en vertrouwen zijn belangrijke begrippen in de contextuele benadering.
Wij richten ons tijdens de behandeling op de oorzaak, en gaan daarmee voor een blijvende en stevig verankerde verandering. Dit in tegenstelling tot symptoombestrijding die, mogelijk tijdelijk verlichting biedt, maar zelden leidt tot een blijvend positief resultaat.

Naast de contextuele methodieken maken wij gebruik van diverse aanvullende  methodieken

Scroll naar beneden

Aanbod

Therapie

Met therapie bedoelen we behandeling van jou (en eventueel je gezin). Omdat de hulpvraag uitgebreider is en meerdere levensgebieden kan bestrijken, of omdat de hulpvraag niet helemaal helder is, duurt therapie over het algemeen langer.

Tijdens de eerste 2-3 gesprekken gaan we helderheid krijgen in zowel je huidige leefsituatie als ook van je gezin van herkomst (het gezin waarin je zelf bent opgegroeid).
We bespreken datgene waarin je verandering wilt en we krijgen meer zicht op de steeds terugkerende patronen in je leven. Samen stellen we de doelen vast waarmee we aan de slag gaan.
De eigen krachten aanboren, hulpbronnen leren inschakelen, herstel van vertrouwen, grenzen leren stellen, richting krijgen in je leven; dit alles kunnen belangrijke thema’s zijn die aan bod komen tijdens de therapie.

Coaching

Met coachen wordt een kortdurend begeleidingstraject bedoeld aan de hand van een concrete vraag van jouw kant. Indien gewenst helpen we je graag om je vraag wat duidelijker te krijgen.
Samen werken we aan hernieuwde inzichten die leiden tot innerlijke groei, waardoor er positieve veranderingen in je handelen plaats zullen vinden. Die veranderingen zullen zowel privé als op werkgebied zichtbaar worden. Ook hierbij nemen we de context waarbinnen de hulpvraag gesteld wordt weer mee in het coachingstraject.
Een belangrijke richtlijn voor het coaching-proces is de gelijkwaardigheid in de relatie tussen de coach en de cliënt.

 

Training - cursus

Behalve coaching en therapie biedt V-erkenning trainingen en lezingen aan met verschillende thema’s als onderwerp. Preventie en leren zijn dan de uitgangspunten.

KIES - Kinderen In Echtscheiding Situatie

Training voor ouders met pubers

Training samengestelde gezinnen

Lezingen

Op aanvraag verzorgen wij voor u de volgende lezingen:

  • Emotionele gevolgen van echtscheiding voor kinderen
  • Puberbrein
  • Positief opvoeden
  • Pesten
  • Samengestelde / stief gezinnen
Scroll naar beneden

Wie zijn wij?

Loop niet voor me, misschien volg ik niet,
loop niet achter me, misschien leid ik niet,
loop gewoon naast me en laat ons samen de weg verkennen.

Scroll naar beneden

Kosten en vergoedingen

Krijg ik mijn kosten vergoed?

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor de gesprekken of een deel daarvan. 
Graag informeren wij voor jou wat de voorwaarden zijn van je zorgverzekeraar.

Onze praktijk is aangesloten bij de Vereniging voor Contextueel Werkers (VCW).

Patricia staat geregistreerd als Psychosociaal Therapeut bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en zij staat ingeschreven in het RBCZ-register als Registertherapeut BCZ onder licentienr: 809705R.

Kosten

Consult: € 70,00 per uur
Kosten lezingen en trainingen op aanvraag

Op basis van de kennismaking beslissen we of u een therapeutisch of coaching traject zult volgen bij ons. In de meeste gevallen wordt therapie door uw aanvullende zorgverzekering (deels) vergoedt. Coaching wordt niet vergoedt.

Adresgegevens

V-Erkenning
M: 06-27593201

Beroepsverenigingen

Patricia is aangesloten bij de NFG beroepsvereniging
Frank is aangesloten bij de VCW beroepsvereniging

Stiefplan-coach

Patricia is opgeleid in het opstellen van een Stiefouderschapsplan, oftewel Stiefplan.

Certificering

Onze praktijk is gecertificeerd en geregistreerd bij stichting RBCZ, de overkoepelende organisatie voor beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg. 

Contact opnemen