Klachten
Mocht je niet tevreden zijn met mijn manier van werken, zou ik je willen vragen dit eerst met mij te bespreken. Als we er samen niet uitkomen en je blijft met een gevoel van onvrede zitten, dan is het mogelijk een klacht in te dienen. Vanuit mijn registratie bij SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg) kan je rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij klachten. V-erkenning voldoet hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen.