Coaching

Met coachen wordt een kortdurend begeleidingstraject bedoeld aan de hand van een concrete vraag van jouw kant. Indien gewenst help ik je graag om je vraag wat duidelijker te krijgen. Samen werken we aan hernieuwde inzichten die leiden tot innerlijke groei, waardoor er positieve veranderingen in je handelen plaats zullen vinden. Die veranderingen zullen zowel privé als op werkgebied zichtbaar worden. Ook hierbij nemen we de context waarbinnen de hulpvraag gesteld wordt weer mee in het coaching traject.