Op zoek naar de oorzaak

Ik richt me tijdens de behandeling op de oorzaak en ga daarmee voor een blijvende en stevig verankerde verandering. Dit in tegenstelling tot symptoombestrijding die mogelijk tijdelijk verlichting biedt, maar zelden leidt tot een blijvend positief resultaat.

Tijdens het kennismakingsgesprek ga ik met jou je hulpvraag inzichtelijk maken. We bespreken gedurende de gesprekken welke ervaringen hebben geleid tot het ontstaan van  gedrag of gevoelens waar je graag verandering in zou willen brengen. 

Samen met jou bekijk ik welke aanpak nodig is om te komen tot de gewenste verandering. In mijn werk maak ik gebruik van verschillende methodieken. Ik zet die methodiek in die past bij jou als cliënt en mens en die past bij jouw hulpvraag. Zo begeleid ik jou bij situaties die niet wenselijk of lastig voor je zijn.